Získali sme technicky certifikát pre predaj archivačného nástroja Mailstore

Cenovo dostupný, nenáročný na hardvér a správu to je Mailstore server, nástroj na archiváciu e-mailov. Spĺňa všetky požiadavky na trvalé uchovávanie e-mailovej komunikácie so zárukou proti zmenám, vyhľadávanie a funkcionalitu eDiscovery ako aj podporu audítorov.