Spustili sme prevádzku monitorovacieho systému

Monitorovaci systém umiestnený v cloude nepretžite dohliada na stav služieb a zariadení. a proaktívne hlási potencionálne problémy v infraštruktúrach zákazníkov.