Máte pomalú sieť?

Implementáciou sondy Flowmon získate nový náhľad na to, čo sa deje vo vašej sieti. Nájdeme riešenie ako optimalizovať tok dát, zvýšiť bezpečnosť na základe výstupu – reportu monitoringu toku dát, detekcii anomálií a nežiadúceho chovania.