LOGmanager – Centrálne úložisko logov

V dnešnom pretechnizovanom svete sú informácie kritickým zdrojom umožňujúcim správne rozhodnutia v správny čas. Informácie sú distribuované najrôznejšími zariadeniami a softvérom rozdielnych výrobcov, nie vždy v jednoducho pochopiteľnom formáte a s rozdielnou dostupnosťou. Zjednotenie informácii z väčšieho množstva zdrojov a ich preloženie do jednoducho pochopiteľného formátu, nastavenie pevných pravidiel spracovávania týchto informácií a ich nespochybniteľné ukladanie je preto predpokladom pre efektivitu bezpečnostných a operačných činností každej organizácie. Keď sa k tomu pridá aj prehľadná interpretácia týchto informácií v kompaktnom a výkonnom nástroji, získa firma nástroj na realizáciu správnych rozhodnutí.
Týmto nástrojom je systém LOGmanager. Ďalšie informácie nájdete na stránke LOGmanager.