RIEŠENIE

BEZPEČNOSTNÉ RIEŠENIA

Návrh a implementácia bezpečnostnej infraštruktúry, hardening operačných systémov a virtuálnej infraštruktúry, posúdenie bezpečnosti siete a ochrana pred únikom dát.

Next-Generation Firewall (NGFW)

Next-Generation Firewall (NGFW) je moderná bezpečnostná technológia, ktorá je navrhnutá tak, aby chránila počítačové siete pred škodlivým softvérom, zneužitím a sieťovými útokmi. NGFW kombinuje sieťový firewall, antivírusovú ochranu a ochranu proti útokom s vyššou úrovňou granularít. Poskytuje vyššiu úroveň bezpečnosti, ktorá je potrebná na ochranu sietí pred aktuálnymi škodlivými útokmi. NGFW je schopný monitorovať sieťové toky pre vyhľadávanie škodlivých aktivít. Zároveň poskytuje riadenie povoleného toku pre sledovanie sieťových správ, ktoré prechádzajú firewallom. Kontroluje sieťové toky s cieľom blokovať nežiaduce správy a prístupy do siete. NGFW tiež poskytuje úroveň ochrany, ktorá nie je možná s bežnými firewallmi. Je schopný monitorovať a riadiť prístup k aplikáciám a obsahu sieťového rámca. Umožňuje mikro-segmentáciu bezpečnostných politík na zariadenia a aplikácie v rámci siete. NGFW pomáha zabezpečiť siete pred novými hrozbami a poskytuje vyššiu úroveň kontroly nad sieťovým rámcom. Je to výkonný nástroj pre identifikáciu škodlivých aktivít, a to aj v prípade, že sú ukryté v normálnom toku sieťových dát.

Implementácia PKI infraštruktúry

Nech už máte akokoľvek dostatočne zabezpečenú svoju sieť je tu stále jeden slabý bod, na ktorý ste asi doteraz nepomysleli. V prípade hackerských útokov sú zamestnanecké prihlasovacie údaje v rámci celého systému najzraniteľnejšou oblasťou. PKI v skratke „public key infrastructure“ je sústavou technicko-organi- začných opatrení, ktoré majú spojenie pri vydávaní, spravovaní a používaní certifikátov potrebných pre prácu vo firemnej sieti. Tak ako je každý zamestnanec jedinečný, musí byť jedinečná aj jeho identita pri prihlasovaní. Počiatočné náklady a čas vynaložený navyše pri implementácii do praxe sa v budúcnosti len zúročia.

Bezpečnosť virtuálnej infraštruktúry

Veľmi dobre rozumieme aké dôležité a vzácne zároveň sú pre firmu jej informácie. Zvlášť v prípade vzniku hrozby pri snahe o ich odcudzenie. Virtuálny priestor je obzvlášť náchylný na podobné útoky. Ak sa nebránite v dostatočnej miere, dôsledky môžu byť nedozerné. Neustále útoky a snahy hackerov o krádež citlivých údajov sú jedným z najväčších strašiakov prečo organizácie nemajú dostatočnú odvahu presúvať svoje firemné údaje z fyzického prostredia do systémov, ako sú napríklad fyzické, virtuálne alebo cloudové úložiska. Naša spoločnosť vám pomôže pri zabezpečení a navrhne riešenie, ktoré prekoná vaše očakávania a ochráni vaše dáta.

Ochrana pred únikom dát

Nevieme čo máme, kým o to neprídeme. Firemné informácie neboli doposiaľ nikdy tak ohrozené ako je tomu práve teraz. Dnes keď je prakticky možné pristupovať k mnohým informáciám a dokumentom jednoducho prostredníctvom takmer každého počítača, smartphonu alebo tabletu vzniká reálna hrozba útoku zo strany hackerov. DLP alebo inak aj nazývaná „Data loss prevention“ je súčasťou životného cyklu každej informácie. Systém sa postará o to, aby každá informácia bola monitorovaná a tým sa zabezpečila jej ochrana pri spracúvaní, prenose a jej následnom uložení na inom zariadení. Systém tak dokáže zamedziť úniku citlivých informácií a preventívne zamedziť pred neautorizovaným zneužitím.

Dvojfaktorová autentifikácia

Vaše dáta sú to najcennejšie, čo v spoločnosti máte a preto je potrebne ich chrániť dvojnásobne. Pri práci s citlivými údajmi prostredníctvom vzdialeného prístupu vzniká potencionálne ohrozenie bezpečnosti. Dvojfaktorová autentifikácia ponúka riešenie v podobe dodatočné ochrany pri vstupe do databázy zo vzdialeného bodu. Jednoduché a ľahko uhádnuteľné heslá vašich zamestnancov nemusia vôbec postačovať. Vďaka dvojfaktorovej autentifikácii či už prostredníctvom mobilu alebo tokenu získate dodatočnú ochranu pre vaše firemné dáta. Služba sa ľahko sa nasadí, nastaví a následne riadi.

Ochrana koncových zariadení

Ochrana koncových zariadení je forma IT bezpečnosti, ktorá zabezpečuje najrizikovejší bod v organizácií. Klasický antivírus už nie je dostatočne bezpečné riešenie hlavne na ochranu pred modernými zero-day útokmi a preto airo poskytuje svojim zákazníkom služby a riešenia od najlepších EDR (end-point detection & response) a XDR (extended detection & response) výrobcov na svete, ktoré nepoužívajú klasické signatúry, ale dokážu sa pomocou technológií AI resp. machine-learning adaptovať na vznikajúce hrozby a efektívne ich detekovať a zastaviť. EDR/XDR riešenia sú v dnešnej dobe neoddelitelnou súčasťou SOCu.

Antimalware/Antispam riešenia

S rozvojom komunikácie prostredníctvom internetu prišla na svet aj nová hrozba v podobe zneužívanie internetu a elektronickej pošty k nekalým účelom. Častokrát z vlastnej nevedomosti otvárame správy od neznámych adresátov, čím môžeme ohroziť nielen seba ale aj celú spoločnosť. Dnes si naozaj nemôžeme byť istý, či sa v prípadnom maily nenachádza aj malá pozornosť v podobe počítačového vírusu, ktorý dokáže ochromiť celú IT infraštruktúru spoločnosti. Dajte navždy zbohom nevyžiadanej pošte a zabráňte aj vy do budúcnosti potencionálnym útokom na vašu spoločnosť. Antimalware/Antispam riešenia od nás vás zaručene ochránia.

Zálohovanie, obnova a archivácia

Medzi základné formy IT bezpečnosti jednoznačne patrí aj pravidelné zálohovania dát a archivácia. Záloha vám bude k dispozícii kedykoľvek v prípade ak dôjde poškodeniu alebo zničeniu pôvodných dát. Vytváranie záloh resp. backupov a archivácia je zaručenou cestou ako chrániť firemné súbory. Pravidelná kontrola a skúšky obnovy dát sú neodmysliteľnou súčasťou nami poskytovaných služieb.

Centralizácia bezpečnosti IT (SOAR, SIEM, SEM a SOC)

Kontinuálne analyzovanie udalostí a včasné upozorňovanie je nástrojom aj bezpečnosti vo svete IT. Od záznamov z čítačky kartičiek pri vstupe do budovy až po pohyb žeriavu na výrobnej ploche, všetky moderné IT sieťové zariadenia disponujú interným kanálom pre zasielanie bezpečnostných udalostí. Moderný SOAR, z anglického „security orchestration, automation and response“, aktuálny SIEM, z anglického „security information and event management” a stále užitočný SEM, z anglického „security event management“ sú rôzne vývojové verzie riešení, ktoré na druhej strane zabezpečujú zber a vyhodnocovanie týchto signálov. Zatiaľ čo investovanie do jednotlivých komponentov bezpečnosti IT infraštruktúry je technickou nutnosťou, systém centrálneho analyzovania a reportovania bezpečnostných incidentov je zdrojom najvyššej pridanej hodnoty v rámci IT bezpečnosti. airo poskytuje všetky typy riešení podľa potrieb zákazníka, od dodania daného riešenia, implementácie a nastavania, až po kontinuálny dohľad a riešenie incidentov – SOC.

Privilegované účty (PAM)

Manažment privilegovaných účtov, z anglického „privilage access management“, umožňuje detailnú kontrolu prístupov interných a externých používateľov do IT systémov a samozrejme aj monitoring podozrivých aktivít. Privilegované účty na jednej strane vymedzujú role (napr. admin, účtovníčka) a ich preddefinované možnosti prístupu do IT systému, na druhej strane PAM riešenie umožňujú priradiť tieto role vybraním pracovníkom. Aby zavádzanie systému nespôsobilo klientovi hneď na úvod viac starostí ako úžitku, všetky hardvérové (trezor) a softvérové (jump server) komponenty systému vyžadujú kvalifikovanú a naplánovanú integráciu.

Posúdenie bezpečnosti siete

Aby ste vždy mali istotu, že vaša firemná sieť je v bezpečí a chránená pred prípadnými útokmi hackerov, zverte starostlivosť o ňu na nás. Otestujeme zraniteľnosť vašej sieti ešte skôr, než to stihne urobiť skutočný útočník. Prípadný únik dát by mohol mať v konečnom dôsledku nedozerné následky pre vás a vašu spoločnosť. Zameriame sa na hĺbkový test bezpečnosti všetkých systémov a dát v sieti a preveríme silu zabezpečenia proti prípadným útokom. Naši skúsení pracovníci z oblasti IT odhalia aj ten najmenší problém, ktorý sa skrýva vo vašej sieti. Na základe ich skúsenosti a odbornosti vypracujú odporúčanie a navrhnú riešenie pre vás.

ZDRAVÉ IT ODDELENIE VÁM UŠETRÍ ROČNE TISÍCE EUR!
A môžete sa plne sústrediť na svoj biznis.

Algosec
Bitdefender
BROADCOM / Symantec
cisco
cyberark
Darktrace
eset
f5
Kemp
forcepoint
FORESCOUT
fortinet
Juniper
mail store
Nakivo
NOZOMI NETWORKS
Okta
paloalto
PENTERA(PCYSYS)
Proofpoint
SentinelOne
trendmicro
vectra
veeam
veritas