Bezpečnostné riešenia

Návrh a implementácia bezpečnostnej konfigurácie operačných systémov, virtuálnej infraštruktúry, audit bezpečnosti siete a ochrana pred únikom dát.

Audit bezpečnosti siete

Aby ste vždy mali istotu, že vaša firemná sieť je v bezpečí a chránená pred prípadnými útokmi hackerov, zverte starostlivosť o ňu na nás. Otestujeme zraniteľnosť vašej sieti ešte skôr, než to stihne urobiť skutočný útočník. Prípadný únik dát by mohol mať v konečnom dôsledku nedozerné následky pre vás a vašu spoločnosť. Zameriame sa na hĺbkový test bezpečnosti všetkých systémov a dát v sieti a preveríme silu zabezpečenia proti prípadným útokom. Naši skúsení pracovníci z oblasti IT odhalia aj ten najmenší problém, ktorý sa skrýva vo vašej sieti. Na základe ich skúsenosti a odbornosti vypracujú odporúčanie a navrhnú riešenie pre vás.

Implementácia PKI infraštruktúry

Nech už máte akokoľvek dostatočne zabezpečenú svoju sieť je tu stále jeden slabý bod, na ktorý ste asi doteraz nepomysleli. V prípade hackerských útokov sú zamestnanecké prihlasovacie údaje v rámci celého systému najzraniteľnejšou oblasťou. PKI v skratke „public key infrastructure“ je sústavou technicko-organizačných opatrení, ktoré majú spojenie pri vydávaní, spravovaní a používaní certifikátov potrebných pre prácu vo firemnej sieti. Tak ako je každý zamestnanec jedinečný, musí byť jedinečná aj jeho identita pri prihlasovaní. Počiatočné náklady a čas vynaložený navyše pri implementácii do praxe sa v budúcnosti len zúročia.

Bezpečnosť virtuálnej infraštruktúry

Veľmi dobre rozumieme aké dôležité a vzácne zároveň sú pre firmu jej informácie. Zvlášť v prípade vzniku hrozby pri snahe o ich odcudzenie. Virtuálny priestor je obzvlášť náchylný na podobné útoky. Ak sa nebránite v dostatočnej miere, dôsledky môžu byť nedozerné. Neustále útoky a snahy hackerov o krádež citlivých údajov sú jedným z najväčších strašiakov prečo organizácie nemajú dostatočnú odvahu presúvať svoje firemné údaje z fyzického prostredia do systémov, ako sú napríklad fyzické, virtuálne alebo cloudové úložiska. Naša spoločnosť vám pomôže pri zabezpečení a navrhne riešenie, ktoré prekoná vaše očakávania a ochráni vaše dáta.

Ochrana pred únikom dát

Nevieme čo máme, kým o to neprídeme. Firemné informácie neboli doposiaľ nikdy tak ohrozené ako je tomu práve teraz. Dnes keď je prakticky možné pristupovať k mnohým informáciám a dokumentom jednoducho prostredníctvom takmer každého počítača, smartphonu alebo tabletu vzniká reálna hrozba útoku zo strany hackerov. DLP alebo inak aj nazývaná „Data loss prevention“ je súčasťou životného cyklu každej informácie. Systém sa postará o to, aby každá informácia bola monitorovaná a tým sa zabezpečila jej ochrana pri spracúvaní, prenose a jej následnom uložení na inom zariadení. Systém tak dokáže zamedziť úniku citlivých informácií a preventívne zamedziť pred neautorizovaným zneužitím.

Antimalware/Antispam riešenia

S rozvojom komunikácie prostredníctvom internetu prišla na svet aj nová hrozba v podobe zneužívanie internetu a elektronickej pošty k nekalým účelom. Častokrát z vlastnej nevedomosti otvárame správy od neznámych adresátov, čím môžeme ohroziť nielen seba ale aj celú spoločnosť. Dnes si naozaj nemôžeme byť istý, či sa v prípadnom maily nenachádza aj malá pozornosť v podobe počítačového vírusu, ktorý dokáže ochromiť celú IT infraštruktúru spoločnosti. Dajte navždy zbohom nevyžiadanej pošte a zabráňte aj vy do budúcnosti potencionálnym útokom na vášu spoločnosť. Antimalware/Antispam riešenia od nás vás zaručene ochránia.7

Zálohovanie

Nie je nič horšie, ako keď vám po hodinách tvrdej práce na počítači spadne celý systém a vy prídete o všetky neuložené dáta. Teraz si skúste predstaviť aký dopad môže mať podobný výpadok na vašu spoločnosť. Príčiny výpadku alebo náhodnej straty dát môže byť viacero. Nedajte dopustiť na prípadnú nešťastnú náhodu a zvoľte si riešenie pre zálohovanie vašich dát. Záloha vám bude k dispozícii kedykoľvek v prípade ak dôjde poškodeniu alebo zničeniu pôvodných dát. Vytváranie záloh resp. backup-ov je zaručenou cestou ako chrániť firemné súbory. Systém vykonáva zálohovanie dát za vás automaticky, aby ste vy mohli nerušene pracovať.

Dvojfaktorová autentifikácia

Vaše dáta sú to najcennejšie, čo v spoločnosti máte a preto je potrebne ich chrániť dvojnásobne. Pri práci s citlivými údajmi prostredníctvom vzdialeného prístupu vzniká potencionálne ohrozenie bezpečnosti. Dvojfaktorová autentifikácia ponúka riešenie v podobe dodatočné ochrany pri vstupe do databázy zo vzdialeného bodu.
Jednoduché a ľahko uhádnuteľné heslá vašich zamestnanov nemusia vôbec postačovať. Vďaka dvojfaktorovej autentifikácii či už prestredníctvom mobilu alebo tokenu získate dodatočnú ochranu pre vaše firmné dáta. Služba sa ľahko sa nasadí, nastaví a následne riadi.

SIEM

Pri práci s citlivými informáciami spoločnosť nie je opatrnosti nikdy dosť. Enormný objem dát ktorý sa denne spracuje vo väčšine firiem nemá kto skontrolovať a tak sa častokrát spolieha len na dôveru medzi zamestnancom a zamestnávateľom. Získavajte informácie v reálnom čase o pohybe vašich dát vo vnútri firmy a chráňte sa pred neželaním únikom informácii z vnútra firmy. Technológia SIEM z ang. (Security Information and Evente Managment) sa postará o kontrolu pohybu dát s ktorými pracujú vaši zamestnanci. Systém v reálnom čase zbiera, eviduje a vyhodnocuje všetky aktivity vo vnútri firmy, čím dokáže detekovať prípadný únik informácii.