MailStore Server

MailStore Server je jedným z popredných svetových riešení pre archiváciu e-mailov. Jednoduchá inštalácia a 100% spoľahlivosť v každej situácii. MailStore server umožňuje spoločnostiam využívať všetky výhody modernej a bezpečnej archivácie e-mailov. Tento softvér vytvára 1:1 kópie všetkých e-mailov v centrálnom […]

LOGmanager – Centrálne úložisko logov

V dnešnom pretechnizovanom svete sú informácie kritickým zdrojom umožňujúcim správne rozhodnutia v správny čas. Informácie sú distribuované najrôznejšími zariadeniami a softvérom rozdielnych výrobcov, nie vždy v jednoducho pochopiteľnom formáte a s rozdielnou dostupnosťou. Zjednotenie informácii z väčšieho množstva zdrojov a ich […]

Palo Alto Networks

Spoločnosť airo, s.r.o. posilnila svoje portfólio v oblasti networking a endpoint security o lídra v tejto oblasti, spoločnosť Palo Alto Networks. Unikátne technológie Next Generation firewallov ale aj Endpoint riešenia na koncových staniciach Vás ochráni pred známymi a neznámymi hrozbami. […]